تازه های خبری کارگاه فرزندان صبح 1391
فرزندان صبح از فردا در اردبيل
فرزندان صبح از فردا در اردبيل
به گزارش روابط عمومي حوزه هنري دومين جشنواره تصوير سازي شمالغرب كشور با عنوان فرزندان صبح از فردا در اردبيل آغاز مي شود
دومين جشنواره و كارگاه منطقه اي تصوير سازي «فرزندان صبح »
دومين جشنواره و كارگاه منطقه اي تصوير سازي «فرزندان صبح »
حسين آزاد در گفتگو با واحد خبري سايت حوزه هنري خاطر نشان كرد دومين كارگاه تصوير سازي منطقه اي شمالغرب كشور با حضور استانهاي : آذربايجان شرقي و غربي، كردستان، زنجان و اردبيل به مدت 2 روز و به صورت اجراي زنده و در جهت گراميداشت يادوخاطره كودكان قرباني جنگ تحميلي برگزار خواهد شد.
دومین جشنواره منطقه ای تصویرسازی «فرزندان صبح»
دومین جشنواره منطقه ای تصویرسازی «فرزندان صبح»
حوزه هنری استان اردبیل دومین جشنواره منطقه ای تصویرسازی «فرزندان صبح» را با اهداف زیر برگزار می نماید :