حوزه هنري استان اردبیل
 
   

Skip Navigation Links

خانهExpand خانه
واحدهای هنریExpand واحدهای  هنری
اطلاع رسانیExpand اطلاع رسانی
درباره استانExpand درباره استان
درباره ماExpand درباره ما
ورود     ثبت نام
 
 
 
 
 
اهداف کلان حوزه هنری
-         فراهم ساختن زمینه رشد و گسترش هنر مبتنی بر معرفت اسلامی و متعهد به ارزش های انقلاب اسلامی.
-         بهره گرفتن از هنر در تبیین و ترویج مبانی و ارزشهای اسلامی و فضایل اخلاقی.
-         تبیین و معرفی وجوه گوناگون و ویژگی های ذاتی و فنی هنر و ادبیات اسلامی.
-     دفاع از آرمانها و اصول انقلاب اسلامی از طریق شناخت علمی و دقیق جریانهای هنری معارض با تفکر اسلامی و کشف راه های اصولی مقابله فرهنگی با آنها.
-         ایجاد زمینه رشد استعدادها و خلاقیت های هنری و ادبی از طریق شناسایی، تربیت، تقویت و معرفی هنرمندان برجسته مسلمان.
ایجاد جریانهای هدایتگر هنری بر بنیاد تولید و نمونه آفرینی هنری و ادبی.
 
·              توجه و تقويت اصول اخلاقي
         توجه و تقويت ارزش‌هاي اسلامي و انقلاب اسلامي
         توجه و تقويت ارزش‌هاي ملي (وحدت و هويت ملي)
         تقويت اصول اجتماعي (مسئوليت‌پذيري، ايثارگري، رضايت‌مندي، وجدان كار، انضباط اجتماعي و روحيه تعاون)
         نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي
         عمق بخشيدن به معرفت و بصيرت ديني
         زنده و نمايان نگاه‌داشتن انديشه ديني و سياسي حضرت امام(ره)
         اهتمام به فرهنگ و تمدن و هنر ايراني
         اهتمام خط گسترش به فرهنگ و تمدن و هنر ايراني
         رشد آگاهي‌هاي عمومي
         اهتمام به امر به معروف و نهي از منكر
         مقابله با تهاجم فرهنگي
         رشد و شكوفايي و گسترش هنر اسلامي
         رشد و شكوفايي و گسترش معرفت ديني
         ايجاد جريان هدايت‌گر ديني
         توليد و نمونه آفريني هنري
         شناسايي و بكارگيري نيروهاي متعهد و جوان هنرمند
         شكوفايي استعدادهاي هنري
         ايجاد زمينه تجمع و تشكل هنرمندان مسلمان و متعهد
         عرضه آثار هنري مورد نياز جامعه
         ايجاد ارتباط با مراكز و مؤسسات فرهنگي و هنري اسلامي
         توجه به ديدگاه‌ها و بيانات مقام معظم رهبري
         تقويت عدالت و اخلاق اقتصادي
         توجه به ابعاد سياسي انقلاب اسلامي
         توسعه زمينه‌هاي حق‌گرايي و خيرخواهي در مردم
         افزايش مشاركت مردم در امور اجتماعي و سياسي
         ارتقاء جايگاه شخصيت رهبري در بين مردم
         الگوسازي
         حفظ و پويايي فرهنگ خودي در مقابل برنامه‌هاي خارجي
         توجه به استقلال و هويت ملي
         رساندن پيام انقلاب اسلامي
         تقويت اميد به آينده
         بهبود رفتارهاي فردي و اجتماعي
         تقويت وحدت و هويت ملي
·             دفاع از آرمان‌ها و اصول انقلاب اسلامي