مسوول واحد


قاسم مزین 
معرفی کتاب
انتشارات
Thumbnail image for /_private/picturegallery/23/big-634240583490978525.jpg
0.6
مشخصات
Thumbnail image for /_private/picturegallery/23/big-634240605991365474.jpg
0
مشخصات
<1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6>
شمارشگر سايت
  تاکنون   2,942,644   نفر
   
  امروز   868     نفر
زمان
دوشنبه، 30 دي 1398 Label
از هنرمندان استان دعوت می شود برای درج یا تکمیل اطلاعات هنری خو د در سایت حوزه به واحد های هنری حوزه هنری مراجعه کنید
فعالیت ها
اردوی هنری اعضای کارگاه شعر آینا به پارس آباد
اردوی هنری اعضای کارگاه شعر آینا به پارس آباد
اعضای کارگاه شعر آینا جهت حضور در محفل شعرخوانی به پارس آباد رفتند.
12:05 عصر ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
در عصر شعر «سردار سلیمانی» مطرح شد؛

سردار سلیمانی مرگ را به بازی گرفت
در عصر شعر «سردار سلیمانی» مطرح شد؛ سردار سلیمانی مرگ را به بازی گرفت
حوزه هنری استان اردبیل عصر شعر «سردار آسمانی» را برگزار کرد.
10:57 صبح ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
سرپرست کارگاه داستان حوزه هنری اردبیل، دبیر جشنواره «گوزل شهریمیز» شد.
سرپرست کارگاه داستان حوزه هنری اردبیل، دبیر جشنواره «گوزل شهریمیز» شد.
سیدمحمود مهدوی سرپرست کارگاه داستان‌ حوزه هنری استان اردبیل، دبیر جشنواره داستانی «گوزل شهریمیز» معرفی شد.
12:11 عصر ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
اشعار برگزیده
اردوی هنری اعضای کارگاه شعر آینا به پارس آباد
اردوی هنری اعضای کارگاه شعر آینا به پارس آباد
اعضای کارگاه شعر آینا جهت حضور در محفل شعرخوانی به پارس آباد رفتند.
12:05 عصر ۱۳۹۸/۱۰/۲۸